Członkostwo w klubie strzeleckim – krok po kroku

Członkostwo w klubie strzeleckim jest z pewnością jednym z najbardziej popularnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie pozwolenia na broń. Poniżej przeczytasz jak w kilku prostych krokach przejść cały proces – od wstąpienia do klubu, aż do uzyskania licencji.

Krok 1:

Przede wszystkim musimy wstąpić do klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego. Udokumentowane członkostwo stanowi bowiem ważną przyczynę posiadania broni i jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych.
Przed staniem się pełnoprawnym członkiem klubu strzeleckiego, konieczne jest odbycie stażu (3-miesięcznego) kandydackiego, podczas którego zobowiązani jesteśmy do określonej w regulaminie klubu odpowiedniej ilości treningów strzeleckich pod okiem instruktora. Stawiając pierwsze kroki jako przyszli strzelcy sportowi, zapoznajemy się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, regulaminem strzelnicy oraz uczymy się podstaw strzelania. Koszty stażu to głównie koszt wystrzelonej amunicji, możliwe jednak, że będziemy zobowiązani do jakiejś symbolicznej wpłaty. Staż kandydacki kończy się egzaminem kompetencyjnym, oceniającym nasze praktyczne umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią oraz wystawieniem opinii Instruktorów. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Klubu, poręczenie przez obecnego członka klubu może stanowić dodatkowy atut.

Stając się pełnoprawnym członkiem Klubu zobowiązani jesteśmy do wniesienia opłaty w wysokości (200-500zł) i składki rocznej (300zł). Członkowie klubu Delta Bytom są zwolnieni z wpisowego. Po 3 miesiącach członkostwa możemy przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki. Dokument ten potwierdza posiadanie przez nas kwalifikacji sportowych i jest niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Klub macierzysty zgłasza chętnych na egzamin oraz organizuje zazwyczaj kurs przygotowawczy, na którym otrzymamy spory zakres wiedzy do przyswojenia oraz zapozna nas z detalami egzaminu.

Krok 2:

Do przystąpienia do egzaminu, konieczne jest ważne orzeczenie lekarza medycyny sportowej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Badanie można wykonać wcześniej lub bezpośrednio przed egzaminem, jego koszt to około 50 zł. Egzamin na patent strzelecki będzie nas kosztował 400 zł.

Egzamin składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Na pierwsze 4 pytania musimy odpowiedzieć bezbłędnie, w kolejnych 6 pytaniach dopuszczalne jest popełnienie jednego błędu. Jeśli przestudiowaliśmy wcześniej Ustawę o broni i amunicji oraz zaznajomiliśmy się z regulaminami strzelectwa sportowego, to test nie powinien sprawić kłopotów. Warto jednak dokładnie wczytać się w pytania, są one bowiem dosyć podchwytliwie formułowane, co może doprowadzać do błędnych odpowiedzi.
O wynikach egzaminu teoretycznego jesteśmy informowani od razu, jeśli go nie zaliczymy, nie przystępujemy do drugiej części – praktycznej. 

Część praktyczna sprawdza nasze umiejętności posługiwania się bronią w trzech dyscyplinach: pistolecie, karabinie i strzelbie. Do nas należy decyzja, czy chcemy strzelać we wszystkich dyscyplinach, zachęcamy jednak, by spróbować zdawać komplet. Opłata za rozszerzenie patentu po egzaminie wynosi 200 zł, egzamin poprawkowy 100 zł.

Strzelamy zazwyczaj z pistoletu bocznego zapłonu (lub pneumatycznego), karabinka bocznego zapłonu (lub pneumatycznego) i strzelby gładkolufowej. Wymagane jest uzyskanie określonego przez Instruktora skupienia, najważniejsze jest jednak zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz postępowanie zgodnie z komendami instruktora. Za zgodą prowadzącego strzelanie, możliwe jest poprawkowe strzelanie od razu na miejscu. Jeśli zachowamy zasady bezpieczeństwa i wykażemy się podstawowymi umiejętnościami strzeleckimi, wynik powinien być pozytywny. Po upływie miesiąca otrzymamy listownie patent strzelecki, na podstawie którego możemy wystąpić w klubie o licencję sportową. Koszt licencji na jeden rok to 50 zł.

LICENCJA SPORTOWA

Licencja sportowa ważna jest rok, do jej utrzymania (w kolejnym roku) konieczny jest aktywny udział w zawodach. Jeśli nasz patent obejmuje 3 dyscypliny: pistolet, karabin, strzelba, konieczne jest zgromadzenie 8 komunikatów, tj. 4 starty w dyscyplinie głównej (domyślnie pistolet) 2 z karabinu i 2 ze strzelby. Taką ilość komunikatów bez problemu zdobędziemy podczas udziału w 2-3 zawodach strzeleckich. Duża ilość startów podkreśla nasz aktywny udział w sporcie strzeleckim, co może być przydatne np. podczas składania wniosku o większą ilość jednostek broni.

Według obowiązującej ustawy, składając wniosek o broń do celów sportowych, nie musimy przedstawiać komunikatów z zawodów, może zdarzyć się jednak sytuacja, że będziemy proszeni o ich przedstawienie.

Minimum 4 znaki